PRIVACYBELEID

Berdien Westland Fotografie, gevestigd aan de Rosmolenstraat 55, 7241 VP in Lochem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

 

Berdien Westland Fotografie
Rosmolenstraat 55
7241 VP Lochem

www.berdienwestland.nl
info@berdienwestland.nl
0649333465

KVK: 70115605

 

Berdien Westland is de Functionaris Gegevensbescherming van Berdien Westland Fotografie. Ik ben te bereiken via info@berdienwestland.nl

 

Persoonsgegevens die ik verwerk


Berdien Westland Fotografie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Foto’s gemaakt tijdens de fotoreportage

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk


Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met me op via info@berdienwestland.nl, dan verwijderen ik deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik je persoonsgegevens verwerk


Berdien Westland Fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren

Deze gegevens worden verzameld op grondslag van overeenkomst. Jouw gegevens zijn noodzakelijk om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.

 

Geautomatiseerde besluitvorming


Berdien Westland Fotografie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Berdien Westland Fotografie) tussen zit.

 

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar


Berdien Westland Fotografie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Facturen gedurende 7 jaar in verband met de fiscale bewaarplicht
 • Persoonsgegevens totdat je mij verzoekt deze te verwijderen of totdat Berdien Westland Fotografie wordt beëindigd.

 

Delen van persoonsgegevens met derden


Berdien Westland Fotografie deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. De bedrijven die je gegevens verwerken in mijn opdracht voldoen allen aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en/of ik heb met deze bedrijven een bewerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Berdien Westland Fotografie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Berdien Westland Fotografie jouw persoonsgegevens alleen aan andere derden, indien je hiervoor nadrukkelijk toestemming hebt gegeven.

 • Shootproof: Om mijn diensten uit te kunnen voeren en deze te kunnen leveren. Hiervoor zijn je naam, adresgegevens, telefoonnummer, emailadres en foto’s nodig.
 • Moneybird: Voor de afhandeling van je betaling. Hiervoor zijn je naam, adresgegevens en emailadres nodig.
 • ICloud: Voor het verwerken en opslaan van klantgegevens. Denk hierbij aan de uitwerking van gesprekken, draaiboeken van bruiloften en het bijhouden van administratie.
 • Onedrive: Als back-up locatie voor foto’s
 • Google Analytics: Om de werking van mijn site te optimaliseren.
 • Xelmedia: de hostingprovider van de mailbox en website van Berdien Westland Fotografie. Correspondentie wordt hierin bewaard zolang deze nodig is voor de uitvoering van de dienstverlening.
 • Facebook en Instagram: voor promotionele doeleinden zoals omschreven in mijn algemene voorwaarden https://berdienwestland.nl/algemene-voorwaarden/. Het gaat hierbij om foto’s en eventueel je voornaam, mits je hier toestemming voor hebt gegeven.
 • Messenger en Whats app: Correspondentie wordt hierin bewaard zolang deze nodig is voor de uitvoering van de dienstverlening.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

 

Berdien Westland Fotografie gebruikt alleen analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.
Berdien Westland Fotografie maakt gebruik van Google Analytics om haar website te optimaliseren. Deze gegevens worden versleuteld en anoniem verwerkt. Je IP-adres wordt geanonimiseerd. Google Analytics-cookies worden niet gebruikt in combinatie met andere diensten van Google, zoals DoubleClick en AdWords. Berdien Westland Fotografie heeft het delen van gegevens met Google uitgezet.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen


Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Berdien Westland Fotografie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@berdienwestland.nl. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Berdien Westland Fotografie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe ik je persoonsgegevens beveilig


Berdien Westland Fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@berdienwestland.nl